Статистичний прогрес

Статистичний прогрес

Найактуальнішим завданням для української статистики є адаптація нормативно-правової бази у цій галузі до європейських вимог.

Щороку 5 грудня в нашій країні святкують День працівників статистики в Україні. Варто зазначити, що ця вітчизняна галузь високо оцінена на міжнародному рівні. Українська статистика визнана такою, що відповідає європейським вимогам, а інформація органів державної статистики – продуктом високої якості. Проте, як відомо, немає меж досконалості. І навіть у такі важкі для всієї країни часи українська статистика повинна йти в ногу з часом – розвиватися і реформуватися. Проте, наскільки радикально? Про це розпитали в. о. голови Державної служби статистики України пані Ірину Жук.

– Ірино Миколаївно, як голова громадської ради при Держ­статі я знаю, що зараз органи статистики активно реформуються. Що вже зроблено у цьому напрямі?

– Насамперед хочу сказати, що з набуттям незалежності нашою державою основні завдання з реформування державної статистичної діяльності визначаються довгостроковими, в основному п’ятирічними програмами розвитку. Наразі Держстат реалізує вже п’яту таку програму – Стратегію розвитку державної статистики на період до 2017 р. Для реалізації стратегії розроблено відповідний план дій, яким передбачено заходи за кожним напрямом розвитку державної статистики. Крім того, заходи з виконання стратегії на конкретний рік визначаються щорічним планом державних статистичних спостережень, який затверджує Кабінет Міністрів України. У своїй діяльності ми перш за все орієнтуємось на відповідні державні документи, зокрема на стратегію «Україна – 2020», ініційовану Президентом, програму діяльності уряду, а також на зобов’язання України, які виникають у контексті європейської інтеграції.

Основою функціонування статистичної системи у будь-якій країні є національне статистичне законодавство. В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС одним із напрямів співробітництва у сфері статистики визначено поступову гармонізацію української статистичної системи з європейською. Це передбачає створення професійно незалежної статистичної системи, яка вироблятиме необхідну для громадян, бізнесу й державних органів інформацію. Тому зараз дуже актуальним для нас є адаптація нормативно-правової бази у галузі статистики до європейських вимог. Якраз у цьому році відповідно до плану заходів з виконання Стратегії «Україна – 2020» та міжнародно-правових зобов’язань, прийнятих в Угоді, розроблено та схвалено урядом дуже важливі з точки зору забезпечення належних умов для організації державної статистичної діяльності зміни до Закону України «Про державну статистику». Насамперед вони стосуються професійної незалежності національного статистичного органу. Це один із Фундаментальних принципів ООН щодо офіційної статистики, оскільки саме професійна незалежність є необхідною умовою для довіри суспільства до статистики. У запропонованих змінах Держстат визначено центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, якому надаються повноваження з формування та реалізації державної політики у сфері статистики. Наразі ж політику у сфері статистики формує Міністерство економічного розвитку і торгівлі, а Держстат її реалізує.

Серед іншого, для забезпечення прозорості статистичної діяльності та сприяння розвитку ефективної та професійно незалежної державної статистики передбачено створення Націо­нальної ради з питань статистики. До її складу ввійдуть представники різних груп користувачів (органів державної влади, бізнесу, наукових установ і громадських об’єднань та інші). Уперше на законодавчому рівні пропонується визначити порядок призначення та звільнення керівника статистичного органу. Держстат визначено основним суб’єктом для обміну статистичною інформацією зі статистичними органами Європейського Союзу, міжнародними організаціями та статистичними службами зарубіжних країн. Це відповідає європейській практиці, коли саме національний статистичний офіс поширює офіційну статистику на міжнародному рівні.

Сподіваємось, що найближчим часом ці зміни будуть прий­няті Верховною Радою України.

У цьому році у рамках реформування системи органів державної статистики здійснено великий крок у напрямі переходу на дворівневу систему збирання, обробки та поширення інформації із застосуванням так званого процесного методу. Цей метод базується на загальній моделі статистичного виробництва за бізнес-процесами, яка прийнята за основу для організації статистики у більшості європейських країн. Хочу зауважити, що перехід на процесний метод – це складний і тривалий процес. Переглядаються структура й система управління, скорочується чисельність працівників, застосовуються нові форми та методи роботи.

У результаті проведеної роботи та перерозподілу функцій між центральним і територіальним рівнями було оптимізовано структуру та чисельність органів статистики. Зокрема, зменшено кількість підрозділів районного рівня та на 20% скорочено чисельність працівників.

Такі зміни дозволять зробити державну статистику більш ефективною та в кінцевому результаті підвищити якість статистичної інформації, виходячи із головного нашого завдання – якомога повного задоволення потреб користувачів у об’єктивних, надійних і своєчасних статистичних даних.

– Яка робота ведеться у напрямі взаємодії з респондентами та користувачами?

– У роботі з респондентами для нас важливим є зменшення звітного навантаження. З цією метою ми продовжуємо роботи з оптимізації інформаційних потоків і уникнення дублювання даних у формах державних статистичних спостережень і адмінзвітності. Для цього значно розширено взаємообмін інформаційними ресурсами між органами статистики та іншими органами державної влади на основі відповідних угод. Наразі діє 46 таких угод. Це дозволяє скоротити обсяг статзвітності. Наприклад, у цьому році респонденти подавали 155 форм звітності, на наступний рік передбачено відмінити 18 форм. Також ми працюємо над удосконаленням звітно-статистичної документації, що дозволяє зменшити витрати часу на запов­нення одного формуляра. Скороченню звітного навантаження сприяє зменшення кількості респондентів, які мають брати участь у державних статистичних спостереженнях, зміна періодичності подання форм, удосконалення системи електронної звітності: майже 80% статистичних форм респонденти можуть уже зараз подавати в електронному вигляді через Інтернет.

Починаючи з 2013 р. Держстат запровадив систему моніторингу звітного навантаження та щорічно проводить опитування респондентів. Можу сказати, що у 2015 р. порівняно з попереднім звітне навантаження зменшилося майже на 15%. Щорічно розраховується індекс задоволеності респондентів якістю статистичного інструментарію. У 2015 р. він становить 88 (згідно з міжнародними нормами, максимальне значення –100, цілком прийнятний рівень – понад 70).

На сайті Держстату запроваджено новий сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ». Увівши свій код, респондент бачить, яку статистичну звітність і коли він має подавати. Сервіс набирає популярності, і ми отримуємо чимало схвальних відгуків.

Щодо задоволення потреб користувачів у статистичних даних: скажу, що Держстат готує велику кількість тематичних і комплексних статистичних публікацій. Зокрема, за 11 місяців цього року тільки на центральному рівні ми видали більше 280 експрес-випусків, понад 180 статистичних бюлетенів, 50 доповідей і 40 статистичних збірників. Зауважу, що електронні версії всіх офіційних статистичних публікацій розміщені на веб-сайті Держстату, який містить як оперативні дані, так і основні статистичні показники в динаміці за кілька років.

До речі, сайти Держстату та його територіальних органів досить популярні. Але, на превеликий жаль, вони технічно неспроможні задовольнити повною мірою зростаючі потреби користувачів. Удосконалення сайту – один із пріоритетних напрямів нашого розвитку, який потребує зовнішніх інвестицій.

Для вивчення рівня задоволення потреб користувачів у статистичній інформації з різних галузей статистики у цьому році проведено 19 анкетних опитувань. З їхніми результатами можна ознайомитися на сайті Держстату.

Протягом року органами державної статистики було опрацьовано та надано відповіді майже на 3 800 запитів про доступ до публічної інформації та понад 3 500 звернень громадян.

Для популяризації діяльності органів державної статистики за підтримки європейських колег підготовлено книжку для дітей шкільного віку «Статистика?». Це дуже яскраве і веселе видання, яке стало цікавим не тільки дітям, а й дорослим. В електрон­ному форматі воно розміщене на нашому сайті у розділі «Юним громадянам», а друкований примірник усі охочі можуть отримати безпосередньо у Держстаті або ж в обласних управліннях статистики.

Крім того, для респондентів та користувачів ми широко практикуємо проведення нарад і семінарів з питань обліку та звітності, надання консультацій, підготовку оглядових листів за результатами проведення статистичних спостережень тощо.

Значна увага приділялася удосконаленню методологічних засад здійснення державних статистичних спостережень та їх адаптації до європейських стандартів. Тут можна перераховувати довго, але не буду переобтяжувати читачів, скажу лише, що зазнали змін або були викладені у новій редакції більше 30 методологічних положень і методик проведення державних статистичних спостережень із різних галузей, а також майже 40 форм державної статистичної звітності.

– Дякую за відповіді. Користуючись нагодою, вітаю Вас і всіх Ваших колег із професійним святом і бажаю подальших успіхів на статистичній ниві.

– Щиро дякую. У свою чергу теж хочу привітати усіх, хто пов’язав своє життя зі статистикою: працівників органів державної статистики, відповідних служб інших міністерств, відомств, підприємств і організацій, науковців, викладачів та всіх інших фахівців, що займаються статистикою, з професійним святом. Зичу їм та їхнім родинам щастя, міцного здоров’я, миру та злагоди, успіхів у нелегкій роботі.

Источник: «Терминал» №49 (791) от 7 декабря 2015 г.

Оформить подписку на издание

 

Автор:

(Всего статей: 477)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

Дискуссия

 • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

  Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

  «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

  НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

  «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

  Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

  «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

  Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

 • Китай продает СПГ уже и Японии
 • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
 • Нельзя помочь тому
 • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: