Рубрика | Официоз, Украина

«І знову примусовий етанол»,– коментар ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

«І знову примусовий етанол»,– коментар ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Віктор УСТИМЕНКО

завідувач лабораторії дослідження використання палив та екології ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, канд. техн. наук, академік Транспортної академії України

vustymenko@insat.org.ua

Олександр ЗАКРЕВСЬКИЙ

старший науковий співробітник ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, випускник Програми ім. Гамфрі (Держдепартамент США), магістр політики міжнародного розвитку

ozakrevsky@insat.org.ua

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у межах своєї компетенції опрацювало розроблений Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива» (далі – проект закону) і висловлює свої зауваги.

Пунктом другим статті 2 проекту Закону передбачено запровадити з 1 січня 2018 року норму обов’язкового вмісту біоетанолу в бензинах моторних, що реалізуються для кінцевого споживання на митній території України, не менше ніж 5% (об’ємних).

Тобто проектом закону передбачається відновити норму про обов’язковий вміст біоетанолу в бензинах моторних, яка діяла у 2014 – 2015 рр. відповідно до статті 2 Закону України від 19 червня 2012 року № 4970-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив зі вмістом біокомпонентів», допоки він втратив чинність на підставі статті 2 Прикінцевих положень Закону України від 12 лютого 2015 року №191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».

Через низку питань правового, технологічного й економічного характеру (що залишаються невирішеними досі) суб’єкти господарювання, які виробляли та/чи реалізовували на території України бензини моторні під час дії Закону №4970-VI, не змогли забезпечити її виконання. У цей період майже всі бензини моторні вироблялися і реалізовувались в Україні з порушенням згаданої норми, а органи контролю були вимушені не запроваджувати за це жодних санкцій, у зв’язку з чим цей документ став скандально відомим.

Статтею 2 проекту закону передбачається (як свого часу й Законом №4970-VI) вивести з внутрішнього ринку всі традиційні автомобільні бензини з допустимим вмістом біоетанолу до 5% (за об’ємом) (далі – Е5; згідно з Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №927; далі – Технічний регламент) і запровадити в Україні з 2018 р. бензини моторні сумішеві з обов’язковим вмістом біоетанолу не менше ніж 5% (бензини зі вмістом біоетанолу 5…10% позначають Е10).

Норми проекту Закону (як і Закону України №4970-VI) стосуються всіх бензинів, що реалізуються на території України, у тому числі імпортовані, частка яких на ринку країни останніми роками перевищує 80%. Якщо імпортовані бензини вже містять унормовану частку біоетанолу, вітчизняні виробники цього біокомпоненту не будуть мати ніякого зиску.

З іншого боку, якщо передбачається імпортувати бензин, а потім змішувати його з біоетанолом вітчизняного виробництва, то таке паливо буде двічі підлягати сертифікації – під час ввезення і після додавання біоетанолу, що сприятиме його подорожчанню, а також створить додаткову проблему, оскільки виробник бензину після його змішування з біоетанолом не нестиме жодної відповідальності за кінцевий продукт.

 • Виробник бензину після його змішування з біоетанолом не нестиме жодної відповідальності за кінцевий продукт

Слід зауважити, що у зв’язку із суттєвою відмінністю фізико-хімічних властивостей біоетанолу від властивостей бензину (теплота згоряння, тиск насичених парів, детонаційна стійкість тощо) після змішування біоетанолу з бензином Е5 отримують новий продукт – Е10, що має відповідати вимогам іншої специфікації, ніж Е5, згідно з європейським стандартом EN 228:2012 «Автомобільне паливо. Неетильований бензин. Вимоги та методи випробування», що діє в країнах-членах ЄС. Згідно з національним стандартом ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», до бензинів Е5 та Е10 також застосовують відмінні вимоги.

Проектом закону (як і Законом №4970-VI) не враховано, що всі застарілі й частина більш сучасних автомобілів конструктивно пристосовані лише для використання Е5.

 • Усі застарілі й частина більш сучасних автомобілів конструктивно пристосовані лише для використання Е5

За інформацією заводів-виробників 50 найбільш поширених автомобільних брендів, оприлюдненої на сайті, непристосованими до використання Е10 є, зокрема, всі автомобілі Fiat, виготовлені до 2000 року включно, 11 більш сучасних моделей Fiat, усі автомобілі Mercedes, виготовлені до 1985 р. включно, 44 моделі Mercedes 1986 – 2005 рр. випуску. Конструкція 12 моделей Volkswagen 2001–2006 рр. випуску та багатьох моделей автомобілів інших брендів, зокрема, Daewoo  і Mitsubishi GDI; Chevrolet Matiz, Aveo, Nubira, Lacetti; Škoda Octavia, Fabia, Superb, Felicia, Forman, Favorit також не дозволяє використовувати Е10.

 • Застосування Е10 є неприйнятним як для автомобільних двигунів із системами впорскування, що мають вузький діапазон регулювання паливоповітряної суміші, так і для всіх карбюраторних двигунів

За результатами розрахунків, виконаних в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» з урахуванням структури парку України (в якій превалюють застарілі автомобілі), що збігаються з оцінкою Науко-технічного центру «Психея», в Україні станом на середину 2012 року непристосованими до використання Е10 було дві третини бензинових автомобілів (на сьогодні 55…60%; тобто близько 3,5 млн. транспортних засобів), а також вся мототехніка (понад 0,5 млн. одиниць).

Сумішеві бензини Е10 з масовою часткою кисню до 3,7% і вмістом біоетанолу до 10% (за об’ємом) або етилтретбутилового етеру (ЕТБЕ) до 22% (за об’ємом) можуть використовуватися лише для живлення сучасних двигунів із системами впорскування, що мають розширений діапазон регулювання паливоповітряної суміші.

 • Використання Е10 для непристосованих до цього палива транспортних засобів призведе до погіршення їхніх експлуатаційних властивостей, надійності роботи, а також збільшення викидів токсичних речовин з відпрацьованими газами двигунів.

Отже, найбільшою вадою проекту закону (як і Закону №4970-VI) є те, що він не враховує існуючі технічні обмеження щодо застосування суміші традиційного палива (бензину) з альтернативним паливом (біоетанолом) для звичайних, непристосованих для використання таких палив двигунів, у зв’язку з чим суперечить статті 7 Закону України від 14 січня 2000 року №1391-XIV «Про альтернативні види палива», відповідно до якої, до технічних засобів, що працюють на альтернативних видах палива, належать засоби, призначені або переобладнані для роботи принаймні на одному з видів альтернативного палива або на суміші традиційного палива з альтернативним, у яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів що здатні працювати на такому паливі без погіршення безпечності, надійності та відповідності їх екологічних показників вимогам нормативних документів.

 • Найбільшою вадою проекту Закону є те, що він не враховує існуючі технічні обмеження щодо застосування суміші традиційного палива з альтернативним паливом для звичайних, непристосованих для використання таких палив двигунів.

У Директиві Європейського парламенту і Ради ЄС від 23 квітня 2009 року 2009/28/ЄС «Про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел, внесення змін та подальшого скасування Директив 2001/77/ЄС і 2003/30/ЄС», якою передбачено запровадження Е10 у країнах-членах ЄС, визначено, що у всіх регіонах має бути гарантована інфраструктура постачання Е5 для неадаптованих транспортних засобів. Бензини з різним вмістом біоетанолу повинні мати у своєму маркуванні позначення Е5 чи Е10, щоб власники автомобілів могли розрізняти ці продукти та мали можливість вибирати паливо, призначене саме для їхніх автомобілів з урахуванням особливостей конструкції. Це вже враховано у чинному Технічному регламенті.

У 2011 році, коли відповідно до Директиви 2009/28/ЄС почали запроваджувати Е10, зокрема у Німеччині, це викликало незадоволення та обурення громадян, які не знали, якої шкоди може завдати їхнім автомобілям нове паливо. І хоча у Німеччині транспортних засобів, які не призначені для використання Е10, було набагато менше, ніж в Україні (лише 4…8%), влада пішла на поступки, й повсюдне запровадження цього палива зупинили.

Проектом же закону пропонується запровадити в Україні з 1 січня 2018 р. обов’язкове використання сумішевого палива зі вмістом не менше 5% біоетанолу для усіх без винятку автомобілів. Такий підхід є хибним.

Більш того, статтею 2 проекту закону передбачено, що з 1 липня 2019 р. суб’єкти господарювання, які виробляють та/чи реалізують кінцевому споживачу на митній території України бензини моторні, повинні забезпечити обов’язковий вміст біоетанолу не менше 6,9% від загального обсягу продажу бензинів моторних за звітний період у перерахунку на енергетичний вміст біоетанолу.

Фактично це означає, що обов’язковий вміст біоетанолу в бензинах моторних, що реалізуються для кінцевого споживання, з 1 липня 2019 р. повинен перевищувати 10% (за об’ємом). Такий вміст біоетанолу в бензині не передбачений ані директивами ЄС, ані стандартом EN 228:2012, ані стандартом ДСТУ 7687:2015.

Це також означає, що транспортні засоби, тип яких затверджено на відповідність, зокрема, екологічним нормам Євро-5, під час роботи на бензині зі вмістом біоетанолу понад 10% (за об’ємом) не можна буде вважати такими, що відповідають нормам Євро-5, чим буде порушено чинне законодавство стосовно ввезення і першої реєстрації транспортних засобів в Україні.

Запровадження обов’язкового використання як біоетанолу, так і біодизелю під час виробництва моторних палив суперечить принципам ринкової економіки і може зашкодити розвиткові підприємництва та підприємницької ініціативи в Україні.

 • Держава має здійснювати регулювання ринку біопалива не жорстким адмініструванням, а шляхом стимулювання і створення необхідних умов для збільшення виробництва й цивілізованого споживання біологічних видів палива.

Законодавством має бути забезпечено можливість використання для автомобілів застарілої конструкції рекомендованих для них бензинів моторних сумішевих Е5, а для сучасних автомобілів – Е10, а також запроваджено ринкові механізми регулювання виробництва і споживання автомобільних бензинів.

Окрім вад концептуального характеру, проект закону містить норми і положення, що викликають інші зауваження.

Зокрема, у проекті закону йдеться про частку біоетанолу та вміст біоетанолу в бензинах моторних. Однак, оскільки біоетанол є гідрофільною речовиною, що абсорбує в себе наявну в резервуарах, цистернах і повітрі вологу, слід вести мову про біокомпоненти на основі біоетанолу (що містять стабілізатори та антикорозійні присадки), а також продукти переробки (наприклад, ЕТБЕ), що безпосередньо біоетанолу не містять.

У пункті першому статті 1 проекту закону (стосовно змін до статей 103-3 і 103-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення) закладено правову колізію. Забезпечення наявності обов’язкової частки біоетанолу або біодизелю у складі палива моторного та обов’язкової частки біоетанолу або біодизелю від загального обсягу продажу палива моторного покладено на суб’єктів господарювання, що виробляють та/чи реалізують кінцевому споживачеві бензини моторні або дизельне паливо, тоді як адміністративну відповідальність нестимуть лише суб’єкти господарювання, що виробляють та/чи реалізують паливо моторне сумішеве (альтернативне).

Окрім цього, пропонується накладати штраф на керівників суб’єктів господарювання, що виробляють та/чи реалізують паливо моторне сумішеве (альтернативне) в розмірі, що поставлений у залежність від вартості проданого суб’єктом господарювання палива. Це суперечить практиці застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким для фізичних осіб штраф обчислюють у розмірі, кратному неоподатковуваному мінімуму доходів громадян.

Пункт третій статті 1 проекту Закону (стосовно змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення) суперечить положенням Закону України від 02 грудня 2010 року № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», який визначає, що державний ринковий нагляд – це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Ця діяльність не поширюється на контроль за обсягами будь-якої продукції.

 • Автори проекту закону намагаються створити прецедент щодо поширення державного ринкового нагляду на обсяги виробництва та продажу продукції.

Не витримують критики розділи «Обґрунтування необхідності прийняття акту», «Фінансово-економічне обґрунтування» і «Оцінка регуляторного впливу» Пояснювальної записки до проекту Закону. Так, у Пояснювальній записці зазначається, що «Україна володіє достатнім ресурсним потенціалом для виробництва біокомпонентів і рядом промислових потужностей, що вже на теперішній час здатні самостійно здійснювати повний процес переробки промислової біомаси», а також, що «ряд олійно-жирових комбінатів, які займаються переробкою олійних культур, можливо задіяти в сфері виробництва біодизеля». Проте, фінансово-економічне обґрунтування рентабельності виробництва в Україні біоетанолу і біодизелю або посилання на таке обґрунтування у Пояснювальній записці відсутнє.

Окремих економічних розрахунків потребує виробництво, блендування та використання сумішевого палива на автомобільному транспорті, зважаючи на зростання вартості палива після змішування імпортованого сертифікованого бензину з біоетанолом вітчизняного виробництва, та меншу калорійність сумішевого палива порівняно з бензином, що збільшуватиме обсяг споживання сумішевого палива транспортними засобами порівняно з бензином.

Оскільки норми проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива», розробленого Держенергоефективності України, суперечать інтересам автомобільних перевізників України і всіх власників колісних транспортних засобів, його ухвалення вважаємо неприйнятним.

Стаття була опублікована у часописі «Термінал» №43 від 24 жовтня 2016 року.

Автор:

(Всего статей: 16686)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

Дискуссия

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: