Як забезпечити ефективну роботи експертного середовища в умовах карантину?

Як забезпечити ефективну роботи експертного середовища в умовах карантину?

Пропонуємо шлях збереження ефективності експертного середовища при підготовці владних та управлінських рішень на основі засобів цифровізації, зокрема,  використання онлайн-системи експертного оцінювання PsycheaEXPERTUS. Зацікавлених прохання звертатись за тел. +380 50 331-7769.

Світ переживає скрутні часи свого розвитку.

Пандемія короновируса, закриття кордонів, сповільнення розвитку економік країн, цінові війни тощо. Це обумовлює загострення проблем, що ускладнюють управління державою і бізнесом, а саме:

– посилення невизначеності зовнішнього середовища внаслідок швидких, глибинних і важкопрогнозованих змін, що відбуваються в політиці, економіці, технологіях, медицині, соціальній сфері;

– суттєва нестача фінансових, матеріальних, людських, часових ресурсів для докладного дослідження змін, що відбуваються;

– часта зміна політиків і команд управлінців середньої ланки в органах державної влади та суб’єктах господарювання;

– жорсткі ресурсні обмеження під час розроблення проектів стратегічних документів та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання та всієї країни;

– недостатня комунікація між фахівцями, задіяними для вирішення складних завдань, і ускладнення їхньої роботи із-за небезпеки захворювання;

– необхідність одночасної підготовки великої кількості проектів ефективних, результативних та економних владних та управлінських рішень, що вимагає широкого спілкування.

За таких умов забезпечити  належну підтримку прийняттю владних та управлінських рішень можна, лише використовуючи сучасні засоби електронної комунікації фахівців, зокрема автоматизовані системи експертного оцінювання. Їхнє застосування є найбільш доцільним, коли:

– існують обмеження з питань зібрань фахівців і прямих обговорень варіантів запропонованих рішень;

– існують різні варіанти рішення, проте внаслідок ресурсних обмежень їх навіть не розглядають;

– існує низка чинників, що можуть вплинути на реалізацію рішення в майбутньому, проте їх важко спрогнозувати;

– частина інформації має якісний характер і не може бути кількісно оцінена;

– статистична інформація є недостовірною, відсутня або наявна в обмеженій кількості;

– складність завдання й ресурсні обмеження не дозволяють експертам самостійно зібрати та узагальнити всю наявну інформацію.

Проект PsycheaEXPERTUS є підсумком 23-річної роботи Науково-технічного центру «Псіхєя». Основним завданням його реалізації було розроблення якісного аналітичного інструмента, що:

– дозволяє виключити з процесу підготовки рішень обов’язкових зустрічей фахівців і безпосереднього обговорення пропозицій;

– скорочує витрати часу експертів на поїздки, наради, семінари, круглі столи й конференції, а також саме спілкування за рахунок попереднього вирішення питань з використанням онлайн-системи;

– сприяє вирішенню слабко- і неструктурованих задач із великою кількістю невизначених параметрів на основі надійної, професійно обробленої і коректно застосованої інформації;

– полегшує експертні процедури та підвищує ефективність залучення фахівців під час вироблення проектів владних та управлінських рішень за умов невизначеності зовнішнього середовища й ресурсних обмежень;

– охоплює весь цикл експертизи – від формулювання цілей до аналізу одержаних результатів – завдяки ефективній онлайн-взаємодії експертів, аналітичної групи і операторів;

– дозволяє оцінити фаховість кожного із залучених експертів, визначати результуючу оцінку, а також ступінь узгодженості думок.

Продуктом експертного обговорення в системі є варіанти вирішення поставленої керівником задачі, розроблені та оцінені залученими фахівцями. Пошук найкращого варіанта може виконуватися циклічно до прийняття рішення керівником. Наскільки оптимальним буде експертне рішення, визначатиме лише час, відведений на його пошук.

Апробація системи PsycheaEXPERTUS засвідчила, що:

– для розроблення проектів ефективних, результативних та економних владних та управлінських рішень не потрібно організовувати й проводити багатогодинні наради, круглі столи, конференції чи робочі зустрічі з безпосередньою участю фахівців;

– у процесі вирішення поставленої задачі можуть взяти онлайн-участь всі експерти, які пройшли реєстрацію, при чому їхня кількість не обмежена національними, регіональними чи територіальними рамками;

– кожний із залучених фахівців може брати участь в обговоренні в зручний для себе час і в звичній атмосфері;

– робота виконується під контролем керівника, в реальному часі і, за необхідності, повністю відкрито для зовнішніх спостерігачів;

– забезпечується врахування всіх експертних пропозицій та їхнє авторитетне обговорення;

– аналітична підтримка експертів за їхніми запитами забезпечує ефективну роботу в єдиному інформаційному середовищі;

– у системі передбачені механізми накопичення та оброблення великого обсягу інформації й підготовки звітів про виконану роботу.

За необхідності аналітичну підсистему можна розширити шляхом додання спеціальних методик (SWOT-, PEST-, SNW-аналізу тощо).  Пропозиції експертів можна структурувати, наприклад, у ланцюгу: проблема –цілі – завдання – витрати – очікувані результати.

Систему PsycheaEXPERTUS було успішно застосовано для фіналізації проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Ця робота мала своє продовження, коли постала потреба порівняти сценарії розвитку енергетики, оцінюючи досяжність поставлених у стратегії цілей, без встановлення спеціалізованого програмного забезпечення.

Використання PsycheaEXPERTUS дозволило вчасно та успішно виконати розрахунки сценарних прогнозів постачання й споживання  енергії з урахуванням множини економічних та екологічних параметрів у рамках проекту з адаптації енергетичної моделі STREAM до умов України. Одержані результати отримали високу оцінку замовників – Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Посольства Королівства Данії в Україні.

Із застосуванням системи виконується також попереднє обговорення всіх нагальних питань, що виникають під час роботи Комітету з питань розвитку економічної конкуренції при Торгово-промисловій палаті України, очолюваного одним із авторів і розробників проекту. Завдяки цьому, на очні засідання виносяться лише конкретні й попередньо узгоджені членами комітету висновки й пропозиції. Це дозволяє краще організувати роботу й суттєво економить час.

Цікавим виявився й освітній проект, реалізований для студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія», які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Упродовж лише одного заняття вони змогли реалізувати повний цикл політики від постановки проблем порядку денного та їхнього обговорення до визначення альтернатив політики, їхнього оцінювання та вибору найкращої з-поміж запропонованих на основі складеного учасниками обговорення рейтингу.

У 2017-2020 рр. систему апробовано на майже сотні проектів, зокрема «Дорожня карта НЕС України до 2035 року», «Дослідження енергетичних ринків України», «Про формування в Україні мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів», «Проектний офіс: Закон України «Про ринок електричної енергії», «Порядок погодження Правил професійної етики у конкуренції» тощо.

Виконані проекти збережені і за необхідності до них є доступ користувачів. Усі бажаючі, попередньо зареєструвавшись, можуть ознайомитися з результатами будь-якого відкритого експертного обговорення.

Система готова на 100% до використання при підготовці владних та управлінських рішень, особливо, в умовах ускладненої комунікації фахівців.

Зацікавлених прохання звертатись за тел. +380 50 331-7769,

Сапєгін Сергій Віталійович,

svsapegin@gmail.com

Автор:

(Всего статей: 10053)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

Дискуссия

 • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

  Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

  «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

  НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

  «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

  Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

  «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

  Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

 • Китай продает СПГ уже и Японии
 • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
 • Нельзя помочь тому
 • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: