На шляху до прозорого ринку нафтопродуктів

На шляху до прозорого ринку нафтопродуктів

Незадовільна якість нафтопродуктів, що реалізуються на багатьох українських заправках, набула статус проблеми загальнодержавного значення.

Після законодавчої заборони будь-яких перевірок, за виключенням фіскальних, споживач залишився з нею наодинці. Ініціатива прозорості роздрібного ринку палива в Україні, що була запропонована компаніями, зараз обговорюється учасниками ринку і споживачами. Від успіху цього процесу залежить майбутнє вітчизняного паливного ринку.

Всупереч вимогам статті 42 Конституції України, згідно з якою «держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції», постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року схвалено Програму діяльності Уряду, яка передбачає запровадження мораторію, у тому числі, на лабораторні перевірки якості нафтопродуктів у 2015-2016 роках.

Запровадження громадського контролю над станом якості пального на ринку було запропоноване ще в березні 2015 року . НТЦ «Псіхєя», ВГО «Союз споживачів України», ГО «Міжнародна Академія стандартизації», Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) і на той час державне підприємство НДІННП «МАСМА» підписали Меморандум про співпрацю для вирішення цих проблем.

Задля запровадження в Україні європейських принципів соціальної відповідальності а також на виконання евродиректив в цей період також було висунуто Ініціативу прозорості паливного ринку України (ІППР) щодо забезпечення та контролю якості пального на ринку України (див. за посиланням)

Експертами Науково-технічного центру «Псіхєя» було проведене спеціальне дослідження паливного ринку, яке наочно продемонструвало проблеми та негативні наслідки інформаційної асиметрії на ринку, в умовах якої

покупець знає про товар, який купую, значно менше, аніж продавець. Ці ідеї було розвинуто в статті «Симметрия – основа порядка» («Термінал» №34 (828) від 22 серпня 2016 р.). У пошуках шляхів подолання цієї проблеми, там також був запропонований проект Ініціативи прозорості ринку нафтопродуктів України, що відображає не тільки питання якості палива, але й здатна врегулювати інші відносини між учасниками ринку, споживачами та державними органами. Більш детально проблеми споживачів було розглянуто в статті «Луч света в темнеющем царстве» («Термінал» №35 (829) від 29 серпня 2016 р.).

Нагадаємо, що в АМКУ продовжуються слухання у так званій «бензиновій справі» ( попередні слухання проводились 18, 19, 22 серпня), і про антиконкурентні узгоджені дії при встановленні роздрібних цін на світлі нафтопродукти, відповідачами у якій є учасники ринку – ТОВ «Золотий екватор», ТОВ «ВОГ Рітейл», ПП «Окко нафтопродукт», ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ», ТОВ «Параллель – М ЛТД», ПІІ «АМІК Україна».

Згідно з наявними у Комітету даними, оператори одночасно або майже одночасно упродовж 2013 – січня 2016 років змінювали роздрібні ціни реалізації бензину марки А-95 та дизельного пального, шляхом зазначення цін на інформаційному табло на стаціонарних АЗС. Такі дії призвели до усунення цінової конкуренції між нафтотрейдерами та спонукали інших учасників ринків встановлювати свої роздрібні ціни на необґрунтованому рівні, що внаслідку  призвело до зниження конкуренції на ринку загалом.

Під час  останнього засідання у справі, що відбулось 6 вересня 2016 року, компанією ТОВ «Альянс Холдинг» (працює під світовим брендом «Шелл») була ініційована розробка правил професійної етики, яку також підтримали інші компанії.

Антимонопольний комітет України привітав таку ініціативу та впродовж вересня підготує відповідним органам влади пропозиції, щодо вжиття заходів для усунення факторів, які створюють передумови для порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринках нафтопродуктів.

Як вважає державний уповноважений АМКУ Валерій Полюхович, «правила професійної етики на ринках роздрібної торгівлі пальним повинні спонукати учасників ринку до коректної поведінки та недопущення порушень конкурентного законодавства в майбутньому, що сприятимуть їх прозорості та відкритості».

Передбачається, що такі правила будуть створені та підписані упродовж місяця. Враховуючи це, в останній декаді вересня «правила» повинні бути узгоджені учасниками ринку і до 6 жовтня надані до АМКУ для розгляду.

12144798_625789354230675_7778299979856422758_nGR Manager компанії Shell Ukraine Юлія Завалішина відзначає, що Україна – не перша країна, що рухається в напрямку підвищення соціальних стандартів бізнесу. Підписання такої ініціативи – це закономірний шлях компаній у процесіінтеграції нашої країни до європейської спільноти. «Проект Ініціативи, що був зініційований та розроблений компанією,увібрав в себе найкращі європейські практики щодо прозорості ринку. Він є відкритим для приєднання усіх компаній на роздрібному ринку палива в Україні. Тому зараз проект документа надісланий іншим компаніям та бізнес-асоціаціямі ми чекаємо пропозиції щодо його удосконалення», — говорить представник Shell Ukraine.

 

Заступник Голови правління ВГО «Союз споживачів України» Олег Цільвік, коментуючи проект Ініціативи, 13925198_1058753450867009_4234188784169524577_nзробив акценти на тому, що цей документ, в першу чергу, повинен ліквідувати проблеми відносин між постачальниками пального та споживачами. Для споживачів вкрай важливо мати доступ до актуальної інформації щодо марок нафтопродуктів і видів послуг, які пропонуються на заправних станціях та в місцях зберігання;споживчих властивостей усіх марок нафтопродуктів та їх відмінностей. Окрім цього, необхідно, щоб компанії надавали інформаціюстосовнозмін готівкових і безготівкових цін на всі марки нафтопродуктів і всі послуги, що пропонуються, паспортів якості і сертифікатів відповідності для всіх партій нафтопродуктів, що надходитимуть на заправні станції і в місця зберігання, а також результатів лабораторних досліджень та експрес-аналізу якості нафтопродуктів, що проводяться компаніями.Задля відновлення «інформаційного балансу» між споживачем та трейдерами, важливо, щобпостачальники пального використовували зрозумілі споживачам програми лояльності.Споживачі повинні мати доступ до цієї інформації у режимі on-line. Ми, як громадське об’єднання, в свою чергу беремо на себе зобов’язання забезпечуватиінформаційнийсупровідкомпаніям, якібудуть демонструватитаку відриту політику.

Директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін вважає, що до згаданої Ініціативи доцільно долучитися не лише компаніям, за 14222166_1184945111547758_540790951985471257_nякими зараз АМКУ розглядає висновки про порушення антиконкурентного законодавства, але й іншим операторам, що працюють на роздрібному ринку нафтопродуктів України. Адже проблеми ринкових відносин накопичувались роками і характерні для всіх його сегментів. Тому важливо, щоби прозорим став не тільки роздрібний, але увесь паливний ринок: від видобутку та транспортування нафти, до її переробки на НПЗ і випуску нафтопродуктів, їх транспортування, зберігання та реалізації.

«Не слід забувати, що шлях пального до споживача складний. Він зокрема включає неодноразовий контроль якості та видачу відповідних документів, що її підтверджують, контроль виробництва, імпорту та сплату акцизних податків. Окрім цього, забезпечення екологічної безпеки та  унеможливлення техногенних катастроф і т.п. Тому важливо, щоб зусилля які зараз докладаються до створення прозорого ринку пального були підтримані і іншими компаніями, що надають різноманітні послуги, получили відповідну підтримку в державних установах та були підтримані ЗМІ», — аргументує С. Сапєгін.

проект

ІНІЦІАТИВА ПРОЗОРОСТІ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ПАЛИВА В УКРАЇНІ

Вступ

Метою діяльності компаній/підприємств, що підписали цю Ініціативу Прозорості Роздрібного Ринку Пального в Україні (далі за текстом – Ініціатива) є цілеспрямована, відповідальна та ефективна участь на ринку світлих нафтопродуктів Укрaїни, а також задоволення потреб та очікувань споживачів. Компанії, які підписали або приєдналися до Ініціативи (далі за текстом – Компанії), прагнуть до високих стандартів сервісу, який вони надають, особливо звертаючи увагу на встановлення та відповідальне підтримання довготермінових відносин в конкурентному середовищі цього ринку. Вони вважають, що дотримання законодавчих норм, повинно бути безумовним, а положення Ініціативи для учасників ринку є етичним мінімумом.

Ми, Компанії, що оперують на роздрібному ринку світлих нафтопродуктів, ураховуючи те, що:

Допомагаючи задовольнити потребу в енергетичних ресурсах країни в економічний, екологічний та соціально-відповідальний спосіб;

Прагнучи отримати та підтримувати довіру наших споживачів, а також здіснити внесок у розвиток громади, де ми здійснюємо свою діяльність на принципі добросусідства, надаючи довготривалу соціальну підтримку;

Поділяючи такі ключові цінності як Чесність, Надійність, Добропорядність, Безпека і Повага до людей;

Турбуючись про чесний і відповідальний діалог з споживачами, державними структурами, інститутами громадянського суспільства;

Розуміючи потребу у створенні прозорого ринку шляхом дотримання «єдиних правил» для всіх учасників ринку;

Крім суворого дотримання чинного законодавства та регуляторних норм України, добровільно погоджуємось діяти відповідно до правил, що зазначені в цій Ініціативі та приймаємо цю Ініціативу як обов’язкову до виконання в процесі ведення нашої бізнес діяльності, як зазначено нижче.

Принципи Ініціативи

I                    Загальні Принципи:

 1. Компанії повинні суворо дотримуватись законодавства України та уникати будь-якого порушення відповідно до букви та духу Закону.
 2. Компанії повинні відповідати чинним екологічним нормам і прагнути до досягнення на міцевому рівні більш сприятливих параметрів, ніж ті, які передбачені законодавством. Вони проводять політику сталого використання ресурсів і поліпшення всіх заходів, що відносяться до охорони здоров’я, безпеки та охорони навколишнього середовища в інтересах тих суб’єктів, які можуть постраждати в результаті їх діяльності.
 3. Компанії підтвержують, що якість всіх продуктів і послуг, які вони продають або пропонують, відповідає всім чинним стандартам та регуляторних актам України. Вони надають гарантію якості таких продуктів.
 4. З метою приваблення та утримання їхніх споживачів, Компанії розробляють і пропонують зрозумілі, відкриті та чесні для споживачів програми лояльності та застосовують маркетингові програми.
 5. Компанії покращують рівень сервісу, якість товарів і послуг, ставлячись з повагою до споживасів та співробітників.

II                  Положення, що стосуються людей:

 1. Компанії зобов’язуються забезпечувати належні умови праці для своїх співробінитків в сфері охорони праці, безпечності робочого місця, безпеки і захисту споживача та третіх осіб. Вони будуть просувати цю політику щодо безпеки та захисту людей також зі своїми партнерами, постачальниками, підрядниками тощо.
 2. Під час процесу підбору персоналу, в оголошеннях, рекламних проспектах та інших видах комерційної діяльності, Компанії зобов’язаються не використовувати будь-які засоби, продукти, послуги або вчиняти будь-які інші дії, що можуть завдати шкоди репутації або підірвати довіру інших учасників ринку.

III                    Положення, що стосуються відносин з конкурентами, державними органами влади та інститутами громадянського суспільства:

 1. Компанії здійснюють свою діяльність в рамках цих етичних норм та у повній відповідності до чинного законодавства України.
 2. Компанії поважають права своїх підрядників і постачальників.
 3. Компанії вважають за доцільне укладати відповідні договори та контракти як основоположну складову для ведення бізнес діяльності.
 4. Компанії здійснюють свою діяльність публічно і враховують громадську думку. Вони надають усю необхідну, повну і достовірну інформацію і дані для громадськості, а також тим особам, кого це може стосуватися, що не ушкоджує економічні інтереси договірних сторін або компаній, а також за винятком тих випадків, коли інформація містить конфіденційну і конкурентно-важливу інформацію.
 5. Компанії поважають і уникають порушення інтелектуальних прав інших осіб.
 6. Компанії будують відносини, що базуються на довірі, і вони всіма доступними і дозволеними законодавством способами підтримують свою репутацію на високому рівні. З цієї причини, Компанії ніколи та за жодних обставин не приймають і не пропонують хабарі, включаюти платежі щодо спрощення процедур або отимання неправомірної вигоди. Компанії підтверджують, вони ніколи не будуть пропонувати, платити, намагатися отримати і/або отримати оплату, інші особисті платежі, подарунки, послуги тощо з метою отримання будь-яких переваг при веденні господарської діяльності. Компанії також ніколи не дозволять іншій особі зробити це від її імені.
 7. Компанії не використовуватимуть фонди та ресурси прямо чи опосередковано на підтримку діяльності політичних партій, політичних кампаній, політичних кандидатів або інших осіб, пов’язаних з ними.
 8. Антимонопольне законодавство захищає свободу підприємництва і чесну конкуренцію. Повна відповідність діяльності Компаній антипонопольному праву є основопожною нормою. Компанії ніколи формально або неформально не беруть участь у встановленні (фіксуванні) ціни, розподілу ринку впливу, зниження або підтримки на певному рівні виробництва, укладення домовленості при подачі конкурсних заявок або участі у тендері. Компанії завжди конкурують одна з одиною незалежно одна від одної. Кожна Компанія одноосібно вибирає власну стратегію ведення господарсткої діяльності чи прийняття комерційних рішень.
 9. Компанії ведуть та підтримують на високому рівні документообіг, що відображає та підтвержує справжню природу їхньої бізнес активності та проведених платежів, а також сплачують усі податки та збори вчасно і у повному обсязі без оптимізації.

З урахуванням наших бізнес принципів та цінностей, а також положень цієї Ініціативи, Компанії закликають всіх учасників ринку світлих нафтопродуктів приєднатися до цієї Ініціативи.

Свідченням руху світових та європейських галузевих об’єднань у напрямку релізації прозорої діяльності та гармонізації стосунків між учасниками ринку є чисельні кодекси. Зокрема, пропонуємо Вашій увазі:

КОДЕКС ЭТИКИ ВЕНГЕРСКОЙ НЕФТЯНОЙ АССОЦИАЦИИ

Введение

Деятельность фирм, осуществляющих переработку и сбыт сырой нефти и нефтепродуктов, находятся в центре внимания как деловых кругов, так и широкой общественности. Это требует от них повышенного внимания и ответственности и абсолютного соблюдения как письменных, так и неписаных конвенций деловой жизни. Осознавая вышеизложенное, члены Венгерской нефтяной ассоциации, помимо соблюдения положений закона, берут на себя добровольные обязательства  действовать в соответствии с правилами, сформулированными в этом кодексе этики, и принимают его в качестве обязательных условий своей хозяйственной деятельности.

Кодекс этики Венгерской нефтяной ассоциации

1.Члены Венгерской нефтяной ассоциации считают законы и указы Венгрии подходящими для развития рыночной экономики. Равные конкурентные условия и чистота деловой нравственности могут быть обеспечены исключительно в рамках правового регулирования. Члены Ассоциации обязуются целиком и полностью соблюдать венгерские законы, указы и другие правовые нормы, и не допускать каких-либо действий, которые бы нарушали их, шли вразрез с ними или не соответствовали им.

 1. Фирмы – члены Ассоциации обязуются целиком и полностью выполнять все виды платежей и обязательств, предусмотренных налоговым и таможенным законодательством и регуляторными актами и постановлениями, своевременно и в соответствии с установленными правилами и порядком. Кроме того, они не будут сознательно поощрять уклонение от выполнения налоговых и таможенных обязательств другими субъектами рынка.
 2. Они обязуются вести полный учет всех видов их предпринимательской деятельности, а также полностью соблюдать действующие правила регистрации и бухгалтерского учета, обращая особое внимание сохранению их духа. Помимо своей внутренней системы контроля, они будут содействовать аудиту их балансовых счетов, а также контролю со стороны властей.
 3. С целью защиты и даже улучшения состояния окружающей природной среды они обязуются уважать все экологические нормативы вплоть до их минимальных требований, соблюдение которых является одним из основных обязательств.
 4. С целью уменьшения загрязнения воды, воздуха и почвы, а также шума, они будут стремиться соблюдать практику, которая превосходит технологические требования, но соответствует местным техническим и экономическим условиям. Они будут образцом  в отношении к экологическому законодательству и регуляторным актам как общепринятой международной практике и европейской норме.
 5. Члены Ассоциации обязуются обеспечить рабочие места всем необходимым для предотвращения несчастных случаев и в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда. Они будут создавать безопасные условия работы с клиентами и третьими сторонами и обеспечивать их абсолютную защиту протяжении всего периода оказания им услуг. В своих отношениях с партнерами по договору они будут способствовать созданию партнерами равных по безопасности условий труда и будут стремиться к сотрудничеству в соблюдении предписаний по охране труда в максимально возможной степени.
 6. Они будут гарантировать, что качество их продукции и услуг отвечает требованиям, в том числе венгерских стандартов, соответствует описанию и спецификации, и они будут гарантировать качество своей продукции. Они будут развивать качество своих услуг и продуктов в соответствии с совершенствованием технологических и экологических правил безопасности, и они будут выступать единым фронтом против снижения качества их продукции и услуг по какой-либо причине и, таким образом, обмана клиентов или причинения им убытков.
 7. Они будут развивать и осуществлять свою хозяйственную деятельность на основе справедливой конкуренции на рынке и в строгих этических рамках. Каждый член Ассоциации установит Устав этики бизнеса, который, среди прочего, четко определит их абсолютную оппозицию к причастности их сотрудников или подрядчиков к любой форме нечестности или коррупции, в том числе предложениям  принять какие-либо подарки или деньги.
 8. Что касается набора персонала, члены Ассоциации не будут обращаться непосредственно или скрытно к сотрудникам — специалистам других членов Ассоциации, чтобы предложить им конкретную работу и тем самым получить явное преимущество в бизнесе. Они будут руководствоваться строгой деловой практикой при рассмотрении приема на работу персонала, уволенного из других компаний-членов Ассоциации за нарушение правил этой организации. Они не будут сознательно принимать на работу кого-либо, нарушившего этические нормы своей бывшей компании.
 9. Члены Ассоциации принимают соблюдение дисциплинарных правил как основное условие деловой жизни и будут в полной мере выполнять взятые на себя обязательства.
 10. В своей рекламной деятельности и рекламных объявлениях или в любого рода социальной деятельности, члены Ассоциации будут избегать каких-либо действий, дискредитирующих конкурентов или соперников и причиняющих им операционный или торговый ущерб вследствие сравнения любого рода продуктов, услуг или деятельность. Сравнение любых продуктов не должно быть направлено на какого либо конкретного конкурента и не должно быть обманчивым в случае беспристрастной профессиональной экспертизы. Такая экспертиза должна базироваться на сравнительных данных, представленных общественности, и общественность должна быть информирована о существенных характеристиках сравниваемых продуктов, об их цене и условиях, в которых применяются такие цены. Но даже описанное выше сравнение может быть обманчивым, если часть результатов, полученных таким образом, извлекаются из контекста и цитируется тенденциозно.
 11. Члены Венгерской нефтяной ассоциации осуществляют свою деятельность открыто, доступно широкой общественности. Они будут открывать и предоставлять общественности и заинтересованным сторонам любую информацию, которая не вредит и не наносит ущерб их собственным деловым интересам или интересам их партнеров по бизнесу.

ПРАВИЛА ЭТИКИ СЛОВАЦКОЙ АССОЦИАЦИИ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ (SAPPO)

Бизнес намерением фирм-членов SAPPO является целеустремленное, ответственное и эффективное участие на рынке топлива и других нефтепродуктов в Словацкой Республике, с целью удовлетворения потребности и ожиданий своих клиентов. Фирмы, связанные в SAPPO стремятся к высоким стандартам предоставляемых услуг, обращая особое внимание на надежности и долгосрочности отношений в условиях конкурентной среды этого рынка. Они считают правовые нормы, которые предусматривают поведение участников рынка, этическим минимумом. Они добровольно обязуются в своей хозяйственной деятельности превысить рамки законодательных норм и действовать согласно с настоящим Этическим кодексом.

 1. Члены Sappo будут последовательно соблюдать законы Словацкой Республики и не будут участвовать в какой любо деятельности, противоречащей духу и букве закона.
 2. Они будут действовать в соответствии с действующими экологическими нормами и стремиться к достижению в реальных местных условиях более высоких положительных результатов, чем те, которые предусмотрены законодательством. Они оказывают помощь в приведении экологических норм Словацкой Республики к таковым, действующим в странах Европейского Союза. Они проводят политику устойчивого повышения эффективности всех мер, относящихся к охране здоровья, безопасности и охране окружающей среды в интересах тех субъектов, на которых может повлиять их деятельность.
 3. Они обязуются обеспечивать надлежащие условия для своих работников в вопросах безопасности труда на рабочем месте и для защиты своих клиентов и третьих лиц от несчастных случаев. Они также будут продвигать эту политику производственной безопасности с их партнерами.
 4. Они гарантируют, что качество продукции и услуг, которые они продают, соответствует стандартам, действующим в Словацкой Республике, а также относящимся к ним правилам и заявлениям. Они гарантируют качество этих продуктов.
 5. Они будут развивать свою деятельность в этих этических рамках на основе предоставления корректных услуг. Они будут отказываться от участия кого-либо из своих сотрудников или партнеров в коррупции или недобросовестных действиях.
 6. Никто из членов SAPPO не будет пытаться прямо или косвенно привлекать опытных сотрудников, занятых в другой фирме – члене в попытке получить определенную экономическую выгоду. Члены SAPPO будут также соблюдать традиции торговли по отношению к работникам, уволенным другими организациями-членами за нарушение правил этих организаций.
 7. Члены SAPPO сочтут это целесообразным выполнение заключенных договоров и соглашений как необходимое условие развития торговых отношений.
 1. Для привлечения и удержания своих клиентов, члены SAPPO будут разрабатывать и предлагать продукты и услуги, которые будут выгодно отличаться по цене, качеству и безопасности, что будет обеспечено их значительными технологическими, коммерческими и экологическими знаниями и опытом.
 2. В вопросах набора персонала, в рекламе и других видах коммерческой деятельности, члены не будут использовать какие-либо средства, товары, услуги или любые другие виды деятельности, которые могли бы нанести ущерб репутации или доверию к другим участникам рынка. Сравнения продукции не должны быть направлены на отдельных конкурентов и производить ложное впечатление.
 3. Члены SAPPO будут осуществлять свою деятельность публично и перед лицом общественного мнения. Они обязуются предоставлять всю информацию и данные для общественности и для тех, кого это может касаться, которые не могут нанести ущерб экономическим интересам другой договорной стороны.
 4. Несоблюдение этих этических правил членом SAPPO будут рассматриваться в соответствии с процедурой, которая составляет неотъемлемую часть этих правил.

Процедура рассмотрения случаев нарушения этических правил фирмами, входящими в Словацкую ассоциацию нефтяной промышленности и торговли.

 1. Случай нарушения этических правил доводится до сведения Совета директоров SAPPO через Секретариат посредством письма, написанным фирмой-членом Ассоциации и подписанного его законным представителем. В дополнение к подписи, в письме будут указаны имя (имена) лица (лиц), которые могут подтвердить данный факт.
 2. Председатель Совета директоров SAPPO будет стремиться, в зависимости от характера нарушения, достичь с заинтересованными сторонами примирительного решения о действиях на согласованных условиях и сроках.
 3. Если примирение не может быть достигнуто, Секретариат SAPPO уведомляет руководителя и членов экспертной группы по вопросам профессиональной этики и будут просить группу передать свою консультативную позицию Совету директоров SAPPO.
 4. Группа экспертов по вопросам профессиональной этики будет составлена из пяти членов, которые будут предлагаться Советом директоров и утверждаться на общем собрании SAPPO. По крайней мере один член должен быть юристом по образованию и с практическим опытом, другие могут исходить из коммерческих и технических подразделений. Экспертная группа будет руководствоваться разработанной ими программой и утвержденной Советом директоров SAPPO.
 5. Группа экспертов организует слушания представителя предлагающей стороны и лиц, указанных им в качестве свидетелей и представителя пострадавшей компании — члена или лица, рекомендованного ею в качестве свидетелей. По итогам слушания составляется Протокол.
 6. На основе интервью и результатов расследования, группа экспертов разработает рекомендации для Совета директоров SAPPO, содержащих предложения по возможным санкциям против фирмы — нарушителя.
 7. В зависимости от характера вины, применяются следующие санкции:

7.1 предупреждение Советом директоров;

7.2 письменное выговор от имени Совета директоров SAPPO;

7.3 приостановление членства в Ассоциации.

Предложение о приостановке членства подлежит утверждению Общим собранием SAPPO. О наложенных санкциях уведомляются соответствующим образом все члены SAPPO.

 1. Наказанная сторона может подать апелляцию к общему собранию SAPPO против предложенных санкций (7.1 и 7.2) в течение одного месяца.
 2. В случае, если члены экспертных групп являются в то же время сотрудниками любой из фирм, вовлеченных в спор, эти члены не должны принимать участия в работе экспертных групп. Данное положение аналогично применяется и к членам Совета директоров SAPPO.

Движение в направлении продвижения аналогичных инициатива наблюдается и в других странах. Так, к примеру, по указанной ссылке Вы можете ознакомиться с Этическим кодексом CAPPO (Чехия).

Также, несмотря на радикально иную сферу деятельности, любопытным образцом этического сотрудничества компаний и потребителей на рынке представляются Правила профессиональной этики и конкуренции на рынке кондитерских, пищеконцентратных изделий и кофе Украины, которые устанавливают общие принципы профессиональной этики, морально-этические стандарты, правила и общие договоренности, на основании которых предприятия осуществляют свою хозяйственную деятельность.

Автор:

(Всего статей: 10053)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

 • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

  Get Adobe Flash player

Дискуссия

 • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

  Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

  «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

  НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

  «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

  Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

  «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

  Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

 • Китай продает СПГ уже и Японии
 • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
 • Нельзя помочь тому
 • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: